Ηλεκτρονικά Βιβλία

Παρέχεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) μεγάλων εκδοτικών οίκων του εξωτερικού όπως Elsevier, Emerald, IEEE, JSTOR, Springer, Taylor & Francis, Wiley κ.ά. Η απομακρυσμένη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο απαιτεί συνήθως αυθεντικοποίηση και παρέχεται από τις αντίστοιχες διαδικτυακές πλατφόρμες:

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών / Αναζήτηση με εκδότη (απαιτείται αυθεντικοποίηση)

EBSCO e-books (απαιτείται αυθεντικοποίηση)

Directory of Open Access e-books (δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση)

JSTOR e-books (δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση)