Εαρινό Εξάμηνο 2015 - 2016

 

Επίσκεψη μαθητών Λυκείου από τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, ενημέρωση για τη Βιβλιοθήκη και το Πανεπιστήμιο 16 Φεβρουαρίου 2016, 10.00-12.00, 55 μαθητές & 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί, χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης
Εκπαιδευτική παρουσίαση Βιβλιοθήκης με θέμα ¨Η Ευρώπη στον κόσμο: πηγές πληροφόρησης ΚΕΤ" στους φοιτητές του Τμήματος ΔΕΟΣ, διδάσκων κος Μπλαβούκος, επίκουρος καθηγητής ΟΠΑ 4 Μαρτίου 2016, 13.00-15.00, στα πλαίσια του μαθήματος 8ου εξαμήνου, "Εξωτερικές Σχέσεις ΕΕ", Eurolab
Α΄ Κύκλος Διαλέξεων Οικονομικού Περιεχομένου για Βιβλιοθήκες από το ΔΙ.Ο.ΒΙ. - 2η Θεματική Ενότητα "Μακροοικονομικά Μεγέθη" 7 Μαρτίου 2016, 16.00-18.00, ΚΕΠΕ, Έρση Αθανασίου «Το αποτύπωμα της κρίσης στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη» & Νικόλαος Κανελλόπουλος «Ανθρώπινοι πόροι: έννοιες και πηγές πληροφόρησης» (ομιλητές απο ΚΕΠΕ)
Εκπαιδευτική επίσκεψη μεταπτυχιακών φοιτητών ΔΕΟΣ στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα και τη διαμεσολάβηση ΚΕΤ Βιβλιοθήκης ΟΠΑ 9-11 Μαρτίου 2016, Βρυξέλλες, 19 συμμετέχοντες
Παρουσίαση & Εκπαίδευση στη Eurostat φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής, διδάσκουσα κα Λειβαδά, επίκουρη καθηγήτρια ΟΠΑ 15 Μαρτίου 2016, 15.00-17.00, 10 φοιτητές, στα πλαίσια του μαθήματος 8ου εξαμήνου "Επίσημες Στατιστικές", εργαστήριο Στατιστικής
Επίσκεψη σχολείων στο ΟΠΑ 17 Μαρτίου 2015, αμφιθέατρο Αντωνιάδου, διανομή υλικού στους 26 συνοδούς καθηγητές
Παρουσίαση Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας στα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ, ομιλητής Αλεβαντής Παναγιώτης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Μετάφραση-Γραφείο Αθηνών 30 Μαρτίου 2016, 12.00-13.30, χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης
Επίσκεψη σχολείων στο ΟΠΑ 31 Μαρτίου 2016, αμφιθέατρο Αντωνιάδου, διανομή υλικού στους 25 συνοδούς καθηγητές
Επίσκεψη 4ου Γενικού Λυκείου Ρόδου μέσω της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του ΟΠΑ 31 Μαρτίου 2016, 14.30-15.30, 10 μαθητές & 4 συνοδοί, χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης
Α΄ Κύκλος Διαλέξεων Οικονομικού Περιεχομένου για Βιβλιοθήκες από το ΔΙ.Ο.ΒΙ. - 2η Θεματική Ενότητα "Μακροοικονομικά Μεγέθη" 4 Απριλίου 2016, 16.00-18.00, ΚΕΠΕ, Χρήστος Παπάζογλου από Τράπεζα της Ελλάδος, «Ο εξωτερικός τομέας της οικονομίας και η σημασία του»
Εκπαιδευτική παρουσίαση συλλογών & υπηρεσιών Βιβλιοθήκης και πηγών ΚΕΤ στους φοιτητές του Τμήματος ΔΕΟΣ, διδάσκων κος Μπλαβούκος, επίκουρος καθηγητής ΟΠΑ 6 Απριλίου 2016, 13.00-15.00, στα πλαίσια του μαθήματος 2ου εξαμήνου "Πολιτική Ολοκλήρωση στην ΕΕ", χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης
Εκπαιδευτικό σεμινάριο στη χρήση της νέας Incites: Journal Highly Cited Data (πρώην JCR), εκπαιδεύτρια Ευαγγελία Λυπιτάκη,Thomson Reuters 19 Απριλίου 2016, 13.00-15.00, χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης
Εκπαιδευτικό σεμινάριο στη χρήση της νέας Web of Science, εκπαιδεύτρια Eυαγγελία Λυπιτάκη,Thomson Reuters 22 Απριλίου 2016, 09.00-11.00, χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης
Α΄ Κύκλος Διαλέξεων Οικονομικού Περιεχομένου για Βιβλιοθήκες από το ΔΙ.Ο.ΒΙ. - 2η Θεματική Ενότητα "Μακροοικονομικά Μεγέθη" 9 Μαΐου 2016, 16.00-18.00, ΚΕΠΕ, Χρίστος Κατηφόρης, από Τράπεζα της Ελλάδος, "Ανταγωνιστικότητα: έννοια, μέτρηση και η σημασία της στην οικονομία"
Α΄ Κύκλος Διαλέξεων Οικονομικού Περιεχομένου για Βιβλιοθήκες από το ΔΙ.Ο.ΒΙ. - 3η Θεματική Ενότητα "Διεθνές Περιβάλλον" 6 Ιουνίου 2016, 16.00-18.00, ΚΕΠΕ,
Μαυρίκος από Alpha Bank, δεν είναι ακόμα γνωστός ο τίτλος της ομιλίας
Erasmus Staff Training Week
Επίσκεψη 40-50 διοικητικών και εκπαιδευτικών στελεχών από Πανεπιστήμια της Ευρώπης, οργάνωση Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΟΠΑ, κα Γαλανάκη
23 Ιουνίου 2016, 09.30-11.00, χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης
Παρουσίαση των συλλογών, των υπηρεσιών και των Κέντρων Τεκμηρίωσης της Βιβλιοθήκης ΟΠΑ, ξενάγηση στους χώρους.