Λειτουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 1 έως 19 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λειτουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 1 έως 19 Αυγούστου 2022

 

Κατά το διάστημα από Δευτέρα 1 Αυγούστου έως και Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό.

 

Κατά το διάστημα από Δευτέρα 1 Αυγούστου έως Πέμπτη 11 Αυγούστου:

  • Η πρόσβαση στο κεντρικό κτίριο του Ο.Π.Α. θα είναι δυνατή, από την είσοδο της οδού Δεριγνύ, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:00 έως τις 15:00. Η αλληλογραφία θα παραλαμβάνεται από το ταχυδρομείο, χωρίς όμως να γίνεται διανομή στους αποδέκτες.
  • Η πρόσβαση στα κτίρια επί των οδών Τροίας, Ευελπίδων 29 και Ευελπίδων 47Α θα είναι δυνατή από τις 8:00 έως τις 16:00.

 

Κατά το διάστημα από Παρασκευή 12 Αυγούστου έως και Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό λόγω τεχνικών εργασιών και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στους χώρους του. 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ID: 
3555

Last updated: 28 July 2022