ΟΟΣΑ

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1997 από τον ΟΟΣΑ κατόπιν συμβάσεως που υπεγράφη μεταξύ του Οργανισμού και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Σκοπός της ίδρυσης του Κέντρου Τεκμηρίωσης ΟΟΣΑ, είναι να υποστηρίξει το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο του Πανεπιστημίου αλλά και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των πολιτών, παρέχοντας άμεση πρόσβαση στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του Οργανισμού. 

Το Κέντρο παραλαμβάνει σε αγγλική γλώσσα όλες τις έντυπες εκδόσεις του ΟΟΣΑ, περίπου 300 μονογραφίες και 46 περιοδικές εκδόσεις ετησίως, ενώ παρέχει πρόσβαση και στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Οργανισμού OECD iLibrary

Η πρόσβαση στο έντυπο υλικό επιτρέπεται κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Τεκμηρίωσης ΟΟΣΑ επικοινωνήστε με την κ.Χριστίνα Δεληόγλου , τηλ. 210/8218856.

ΟΟΣΑ Κέντρο Τεκμηρίωσης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιβλιοθήκη
Κεντρικό Kτίριο 
Πατησίων 76
104 34 Αθήνα