Παράταση της αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΟΠΑ

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Κατ΄ εφαρμογή της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.03.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (σύνδεσμος), αναστέλλεται προσωρινά η εκπαιδευτική λειτουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τη Δευτέρα 23/3/2020 έως και την Παρασκευή 10/4/2020.

Ως εκ τούτου αναστέλλονται:

Α. Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία.

Β. Η πρακτική άσκηση φοιτητών.

Γ. Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, των αναγνωστηρίων, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των εστιατορίων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης.

Δ. Οι τελετές (συμπεριλαμβανομένων των ορκωμοσιών), οι ημερίδες, τα συνέδρια και οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Ε. Η λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών από 25/3/2020.

 

Από την παραπάνω προσωρινή αναστολή εξαιρούνται:

Α. Οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες,

Β. Οι ερευνητικές δραστηριότητες,

Γ. Η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

 

Τέλος, σημειώνεται ότι οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως συνεχίζονται κανονικά.

Οι κάθε είδους συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα πραγματοποιούνται με τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία. (Εύρεση στοιχείων επικοινωνίας: https://www.aueb.gr/el/contactsopa).

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

 

 

ID: 
2217

Last updated: 24 March 2020