Αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα,11 Μαρτίου 2020

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16388/10.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (σύνδεσμος), αναστέλλεται προσωρινά η εκπαιδευτική λειτουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την Τετάρτη 11/3/2020 έως και την Τρίτη 24/3/2020.

Ως εκ τούτου αναστέλλονται:

Α. Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία,

Β. Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, των αναγνωστηρίων, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των εστιατορίων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης,

Γ. Οι τελετές (συμπεριλαμβανομένων των ορκωμοσιών), οι ημερίδες, τα συνέδρια και οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Από την παραπάνω προσωρινή αναστολή εξαιρούνται:

Α. Οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες,

Β. Οι ερευνητικές δραστηριότητες,

Γ. Η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

Δ. Η λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών.

Με γνώμονα την προστασία όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, παρακαλούνται οι συναλλασσόμενοι με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου να προτιμούν την τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία για την εξυπηρέτησή τους.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

 

ID: 
2199

Last updated: 11 March 2020