Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο στις εκλογές της 21ης Νοεμβρίου 2019

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π) ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π) ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

 

1.

ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ε.Τ.Ε.Π ΟΠΑ

2.

ΔΟΝΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Ε.Τ.Ε.Π ΟΠΑ

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε

*

ΒΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.

*

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

*

ΜΙΧΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

ID: 
1992

Last updated: 20 November 2019