Διακήρυξη Νο 185/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επέκταση των βασικών υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών του Πανεπιστημίου»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 09/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 08/10/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

ID: 
1202

Last updated: 25 September 2018