Λειτουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από Δευτέρα 30 Ιουλίου έως και Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λειτουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

από Δευτέρα 30 Ιουλίου έως και Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018

  

Κατά το διάστημα από Δευτέρα 30 Ιουλίου έως Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 η πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου θα είναι δυνατή έως τις 17:00.

Κατά το διάστημα από Δευτέρα 6 Αυγούστου έως και Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό.

Κατά το διάστημα από Δευτέρα 6 Αυγούστου έως Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 και τη Δευτέρα 13 Αυγούστου θα λειτουργούν μόνο:

  • Το Θυρωρείο και το Γραφείο Πρωτοκόλλου του κεντρικού κτηρίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-16:00, με προσωπικό ασφαλείας. Η αλληλογραφία θα παραλαμβάνεται από το ταχυδρομείο, χωρίς όμως να γίνεται διανομή στους αποδέκτες.
  • Η πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου θα είναι δυνατή από τις 8:00 έως τις 16:00.
  • Τη Δευτέρα 13 Αυγούστου δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο κτήριο επί των οδών Ευελπίδων 47α και Λευκάδος.

Κατά το διάστημα από Τρίτη 14 Αυγούστου έως και Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018 το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό λόγω τεχνικών εργασιών και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στους χώρους του. 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ID: 
1091

Last updated: 9 July 2018