Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθμού Διακήρυξης Νο 180/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για "Ανάθεση παροχής υπηρεσιών νυχτοφυλάκων-φυλάκων για τη φύλαξη του κεντρικού κτηρίου του ΟΠΑ και των πτερύγων που το πλαισιώνουν"

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018

 

Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθμού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 180/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών νυχτοφυλάκων-φυλάκων για τη φύλαξη του κεντρικού κτηρίου του ΟΠΑ, επί της οδού Πατησίων 76, συμπεριλαμβανομένων των πτερύγων που το πλαισιώνουν, ήτοι πτέρυγα Δεριγνύ και πτέρυγα Αντωνιάδου».

Αναφορικά με την υπ΄ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 180/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών νυχτοφυλάκων-φυλάκων για τη φύλαξη του κεντρικού κτηρίου του ΟΠΑ, επί της οδού Πατησίων 76, συμπεριλαμβανομένων των πτερύγων που το πλαισιώνουν, ήτοι πτέρυγα Δεριγνύ και πτέρυγα Αντωνιάδου, συμπληρώνουμε τα κάτωθι στην Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης όπως αυτά συντάχθηκαν από την Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού κυρία Ιωάννα Σοφία Αποστολοπούλου και τα οποία έχουν ως εξής:

  • Απαιτείται ο έλεγχος των χώρων του κτιρίου, πριν την έναρξη της λειτουργίας του Πανεπιστημίου και σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να διαπιστωθεί ότι τηρούνται οι όροι ασφάλειας των εγκαταστάσεων και μετά τη της λήξη λειτουργίας του για να διαπιστωθεί ότι δεν παρέμεινε σε αυτό επισκέπτης και δεν αφέθηκαν επικίνδυνα αντικείμενα ή υλικά, τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν εστίες πυρκαγιάς ή να δημιουργήσουν άλλα προβλήματα.
  • Το προσωπικό μεριμνά για το κλείδωμα και ξεκλείδωμα των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων, εφόσον του ζητηθεί.

Με εντολή Πρυτάνεως,

Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Τμήματος Επιμελητείας Διεύθυνσης Οικονομικού

 

 

Μαρία Μαρινοπούλου

 

 

ID: 
1057

Last updated: 21 June 2018