Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμού 177/2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για: «Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων του Κεντρικού Κτιρίου και των Πτερύγων Δεριγνύ και Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Last updated: 26 March 2018