Κοινωνική Προσφορά

Η Κοινωνική Προσφορά αποτελεί μία από τις υπέρτατες αξίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαπνέει την Ταυτότητα, τη Στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία του. Η υιοθέτηση της αξίας αυτής αποσκοπεί τόσο στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη υπεύθυνων επιστημονικά καταρτισμένων ερευνητών, επαγγελματιών και πολιτών, οι οποίοι θα δρουν και θα ηγούνται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη, όσο και στη λειτουργία του Πανεπιστημίου ως ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο προσφέρει προστιθέμενη αξία στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας μας γενικότερα.
 

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
Το Σεπτέμβριο του 2015, τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, σχεδιάζοντας μια διαδρομή για τα επόμενα 15 χρόνια προς την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την προστασία του Πλανήτη μας. Στο επίκεντρο της «Ατζέντας 2030» είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) και 169 ειδικότεροι (targets) που σχετίζονται με αυτούς και αναφέρονται στις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας: οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αυτές που αφορούν στη διακυβέρνηση.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης προσδιορίζουν με σαφήνεια τον κόσμο που επιθυμούμε και ισχύουν για όλα τα έθνη. Κάνετε click σε κάθε εικονίδιο-στόχο για να δείτε πιο κάτω περισσότερες πληροφορίες για αυτόν.

Μηδενική Φτώχεια Μηδενική Πείνα Καλή Υγεία και Ευημερία Ποιοτική Εκπαίδευση Ισότητα Φύλων Καθαρό Νερό και Αποχεύτεση Φτηνή και καθαρή ενέργεια Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη Βιομηχανία Καινοτομία και Υποδομές Λιγότερες Ανισότητες Βιώσιμες Πόλεις Κοινότητες Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή Δράση για το κλίμα Ζωή στο νερό Ζωή στη στεριά Ειρήνη Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί Συνεργασία για τους Στόχους Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης παρέχονται στη σελίδα http://auebvolunteers.gr/sdgs.
 

Οι 17 SDGs στο ΟΠΑ
Το ΟΠΑ αναπτύσσει την κοινωνική του δράση σύμφωνα με τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω:

  • Των εσωτερικών κανονισμών, διαδικασιών και υπηρεσιών του
  • Το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών του σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
  • Της ερευνητικής δραστηριότητάς του
  • Της συστηματικής διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων και συνεδρίων, της συμμετοχής σε σχετικά δίκτυα και fora και της συνεργασίας με οργανισμούς που στοχεύουν στην επίτευξη στόχων όπως CSR Hellas, Principles for Responsible Management Education, AIESEC κλπ
  • Του Προγράμματος Εθελοντισμού, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της κοινότητάς του - φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό - να σχεδιάσουν και να συμμετέχουν σε δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη των Στόχων.

Οι Στόχοι - Προτεραιότητα για το ΟΠΑ είναι οι ακόλουθοι:

Ποιοτική Εκπαίδευση Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη Λιγότερες Ανισότητες Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή

 

 

Θα θέλατε να προσθέσουμε κάποια δομή, υπηρεσία ή πραγματοποιηθείσα δράση στους παραπάνω Στόχους; Στείλτε μας e-mail εδώ: socialresponsibility@aueb.gr.

 

Τελευταία ενημέρωση: 02-10-2019