Ανακοινώσεις

Εκλογές Μελών Συμβουλίου του ΟΠΑ

21-05-2024 id:: 4275

Ανάδειξη Μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών