Βιώσιμη ανάπτυξη και τοπικές κοινωνίες: το παράδειγμα του Δικτύου Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (4η διάλεξη)| 2.6.2022, 11.00-12.00

Νέος κύκλος διαλέξεων από το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.)

Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ

Διαδικτυακή ομιλία «Βιώσιμη ανάπτυξη και τοπικές κοινωνίες: το παράδειγμα του Δικτύου Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς»

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 (11:00 - 12:00) μέσω Webex

Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών διοργανώνει για το 2022 νέο κύκλο διαλέξεων με επίκεντρο την Ατζέντα 2030 και τους 17 στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη με τίτλο Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ.

Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν το θεματολόγιο της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη μιας βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, που θα εγγυάται την κοινωνική ευημερία χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων προς όφελος τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών γενεών. Πρόκειται για παγκόσμια συμφωνία και σχέδιο δράσης του ΟΗΕ που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς και εθνικούς φορείς και από κυβερνήσεις.

Η τέταρτη εκδήλωση του φετινού κύκλου διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρες 11:00 - 12:00, διαδικτυακώς μέσω Webex, με τίτλο Βιώσιμη ανάπτυξη και τοπικές κοινωνίες: το παράδειγμα του Δικτύου Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και ομιλητή τον κ. Χριστόδουλο Ρίγγα, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Περίληψη: Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των Μουσείων σε μία εποχή κοινωνικών και οικονομικών πιέσεων; Πώς μπορούν τα Μουσεία να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τα εργαλεία που διαθέτουν για να στηρίξουν τις κοινωνίες στις οποίες λειτουργούν και να προωθήσουν το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο; Και εν τέλει ποια είναι η δύναμη των Μουσείων; Αυτά μόνο είναι κάποια από τα βασικά ερωτήματα που το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς έχει κληθεί να εξετάσει και να απαντήσει, στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός δικτύου εννέα θεματικών Μουσείων στην ελληνική περιφέρεια. Μουσείων που βρίσκονται, ως επί το πλείστον, μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα και οφείλουν να αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη διαρκή και δυναμική λειτουργία τους, προς όφελος των ιδίων αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Σε μία εποχή, στην οποία το ραγδαία μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό τοπίο δημιουργεί ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις στις τοπικές κοινωνίες, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των πολιτών σε πολιτιστικά αγαθά και ποιοτικές πολιτιστικές υπηρεσίες, ο ρόλος ενός σύγχρονου δικτύου Μουσείων πρέπει να βρίσκεται στην πρωτοπορία της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων εργαλείων για την υποστήριξη της πρόσβασης ευρύτερων κοινωνικών ομάδων στις υπηρεσίες του και τη στήριξη της κοινωνίας, της οικονομίας αλλά και του περιβάλλοντος.

Θα ακολουθήσει σύντομη παρουσίαση των ενεργειών της Βιβλιοθήκης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα παρουσιαστούν επίσης καλές πρακτικές από διάφορες βιβλιοθήκες, όπως αυτές καταγράφονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων και Ιδρυμάτων Βιβλιοθηκών (IFLA). H εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

Ο κύκλος διαλέξεων απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα τεκμηρίωσης και άλλους φορείς, σε φοιτητές και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί και να προσεγγίσει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και των στόχων του ΟΗΕ.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή. Θα σταλεί πρόσκληση σε όσους εγγραφούν με τον σύνδεσμο παρακολούθησης της εκδήλωσης.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ΔΙ.Ο.ΒΙ. και να ακολουθήσετε στο Facebook: ΔΙΟΒΙ.