Πρόσβαση στην Association for Information Systems (AIS) eLibrary

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προσφέρει σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΟΠΑ πρόσβαση για ένα χρόνο (έως 21-12-2020) στα περιοδικά και τα πρακτικά συνεδρίων της Association for Information Systems e-Library (AIS e-Library). Η πρόσβαση είναι εφικτή για την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΟΠΑ με έλεγχο των IP διευθύνσεων. Για απομακρυσμένη πρόσβαση συνδεθείτε στο δίκτυο του Πανεπιστημίου μέσω της υπηρεσίας  VPN. Δεν παρέχεται πρόσβαση μέσω της AIS e-Library σε ορισμένα AIS Journals και Affiliated Journals (MIS Quarterly Executive, MIS Quarterly, Information Systems Journal, Journal of Business Analytics, Information Technology for Development) τα οποία είναι προσβάσιμα από εναλλακτικές πηγές. Ακολουθεί ο κατάλογος των τίτλων στους οποίους παρέχεται πρόσβαση. Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε την προσβασιμότητα σε ακαδημαϊκά περιοδικά του ενδιαφέροντός σας από την υπηρεσία EBSCO Discovery Service.

AIS Journals

Conference Proceedings 

AIS Chapter Journals

Chapter Conference Proceedings

Affiliated Journals