πρόσβαση στη διαδικτυακή online έκδοση του εργαλείου διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών EndNote.

Μέσω της συνδρομής της Βιβλιοθήκης στην πλατφόρμα Web of Science του οίκου Clarivate, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικτυακή online έκδοση του εργαλείου διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών EndNote.

 

Με το EndNote μπορούν οι φοιτητές να συλλέξουν και να αποθηκεύσουν βιβλιογραφικές αναφορές που βρίσκουν σε ποικίλες πηγές,

καθώς και να δημιουργήσουν βιβλιογραφίες στα έγγραφα του Microsoft Word για όποιο πρότυπο βιβλιογραφικών αναφορών ακολουθούν.

 

Την τρέχουσα εβδομάδα, από 22.02 έως 24.02, προσφέρονται 3 webinars από την Clarivate για το EndNote. Πρόγραμμα & εγγραφή εδώ.

 

Βοήθεια και εκπαιδευτικό υλικό για το EndNote είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο https://clarivate.libguides.com/endnote_training/home .