Πρόσβαση μέσω Ιδρυματικού Λογαριασμού στον εκδοτικό οίκο American Institute of Physics (AIP)

Πρόσβαση μέσω Ιδρυματικού Λογαριασμού στον εκδοτικό οίκο American Institute of Physics (AIP)

Η Βιβλιοθήκη κ Κέντρο Πληροφόρησης σας ενημερώνει ότι η πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (Single Sign On - SSO) για τον εκδοτικό οίκο American Institute of Physics (AIP) είναι πλέον διαθέσιμη.

Η πρόσβαση μέσω SSO αποτελεί μια εναλλακτική λύση για την απομακρυσμένη πρόσβαση.

 Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών εδώ.-