Προκηρύξεις χορήγησης υποτροφιών και βραβείων για τους φοιτητές του ΟΠΑ

Εκ μέρους της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ ΑΕ, σας ενημερώνουμε ότι προκηρύσσονται:

  1. Χορήγηση βραβείων από το Κληροδότημα «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου»
  2. Χορήγηση υποτροφιών από το Κληροδότημα «Γεωργίας Νικολακοπούλου»

Επισυνάπτονται οι προκηρύξεις και οι περιλήψεις αυτών.

Η υποβολή των δικαιολογητικών ξεκινά 05/09/2019 και ολοκληρώνεται στις 05/10/2019 και ώρα 15:00 με κατάθεση στο Πρωτόκολλο του ΟΠΑ.

Οι προκηρύξεις έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» ενώ θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.