Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και οι δράσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τον στόχο 13 Κλιματική αλλαγή | 14.4.2022, 11.00-12.00

Νέος κύκλος διαλέξεων από το ΔΙ.Ο.ΒΙ. με θέμα:

Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ

"Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και οι δράσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τον στόχο 13 Κλιματική αλλαγή"

Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 και ώρα 11.00 – 12.00 (με Webex)

Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών στο οποίο συμμετέχει και η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει για το 2022, νέο κύκλο διαλέξεων με επίκεντρο την Ατζέντα 2030 και τους 17 στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την βιώσιμη ανάπτυξη με τίτλο Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ.

Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν το θεματολόγιο της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη μιας βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, που θα εγγυάται την κοινωνική ευημερία χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων προς όφελος τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών γενεών. Πρόκειται για παγκόσμια συμφωνία και σχέδιο δράσης του ΟΗΕ που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), διεθνείς και εθνικούς φορείς και από κυβερνήσεις.

Η δεύτερη εκδήλωση του φετινού κύκλου διαλέξεων έχει τίτλο:

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και οι δράσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τον στόχο 13 Κλιματική αλλαγή

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 και ώρα 11.00 – 12.00 διαδικτυακώς μέσω Webex.

Ομιλήτρια θα είναι η κ. Θεοδώρα Αντωνακάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Περίληψη: Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υιοθετήσει την "Ατζέντα 2030" με 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενσωματώνοντας τις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας, την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Από τους 17 Στόχους, η Τράπεζα της Ελλάδος επενδύει σημαντικά στον Στόχο 13, τη δράση για το κλίμα, και είναι από τις πρώτες κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως που ασχολήθηκαν ενεργά με το θέμα.

Θα ακολουθήσει σύντομη παρουσίαση ενεργειών και πηγών από την Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος για το θέμα και η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση και ερωτήσεις από τους παρευρισκομένους.

Ο κύκλος διαλέξεων απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα τεκμηρίωσης και άλλους φορείς, σε φοιτητές και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί και να προσεγγίσει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και των στόχων του ΟΗΕ.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τρίτη 12 Απριλίου 2022.Την παραμονή της εκδήλωσης θα σταλεί πρόσκληση σε όσους εγγραφούν με τον σύνδεσμο παρακολούθησης της εκδήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε από το Facebook: ΔΙΟΒΙ.