Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ Διαδικτυακή ομιλία "Μεσογειακή Δίαιτα και Βιωσιμότητα"

Νέος κύκλος διαλέξεων από το ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (ΔΙ.Ο.ΒΙ.): Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ

Διαδικτυακή ομιλία "Μεσογειακή Δίαιτα και Βιωσιμότητα"

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 (11:00-12:00) μέσω Webex

 

Η πέμπτη εκδήλωση του φετινού κύκλου διαλέξεων του ΔΙΟΒΙ με επίκεντρο τη  Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, διαδικτυακώς μέσω Webex με τίτλο «Μεσογειακή Δίαιτα και Βιωσιμότητα» και ομιλήτρια την κ. Βασιλική Κωσταρέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διατροφική Συμπεριφορά και Υγεία, του Τμήματος Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Περίληψη: Τα τελευταία 60 χρόνια ρυπάναμε ή εξαντλήσαμε τα 2/3 των οικολογικών συστημάτων του πλανήτη από τα οποία εξαρτάται η ζωή. Διανύουμε μια νέα γεωλογική περίοδο, η οποία ορίζεται από την επίδραση του ανθρώπου στον πλανήτη και ονομάζεται ανθρωπόκαινος εποχή. Η διατροφή μας και τα συστήματα τροφίμων επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον, πιο σημαντικά, από οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά.  Ως βιώσιμη δίαιτα ορίζεται η δίαιτα με μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η οποία συμβάλει στην επισιτιστική ασφάλεια και προάγει την υγεία για το παρόν, αλλά και για τις μελλοντικές γενεές. Σύμφωνα με τον FAO, 2010, η βιώσιμη δίαιτα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: προστατεύει και σέβεται τη βιοποικιλότητα & τα οικοσυστήματα, είναι πολιτισμικά αποδεχτή, προσβάσιμη οικονομικά δίκαιη και διατροφικά επαρκής, ασφαλής & υγιεινή ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιεί τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους. Πολυάριθμες μελέτες καταδεικνύουν ότι μία δίαιτα βασισμένη πρωτίστως, σε φυτικά τρόφιμα (plant based diet), είναι πιο υγιεινή και ταυτόχρονα πιο φιλική προς το περιβάλλον. Η Μεσογειακή Δίαιτα, την τελευταία δεκαετία προβάλλεται όχι μόνο ως ένα υγιεινό πρότυπο διατροφής, αλλά και ως ένα βιώσιμο πρότυπο διατροφής. Στο πλαίσιο της εισήγησης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα χαρακτηριστικά της ΜΔ αλλά και των συστημάτων τροφίμων στη λεκάνη της Μεσογείου, που τα καθιστούν πιο βιώσιμα.

Θα ακολουθήσει σύντομη παρουσίαση καλών πρακτικών από διάφορες βιβλιοθήκες, όπως αυτές καταγράφονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων και Ιδρυμάτων Βιβλιοθηκών (IFLA). Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν το θεματολόγιο της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη μιας βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, που θα εγγυάται την κοινωνική ευημερία χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων προς όφελος τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών γενεών. Πρόκειται για παγκόσμια συμφωνία και σχέδιο δράσης του ΟΗΕ που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς και εθνικούς φορείς και από κυβερνήσεις.

Ο κύκλος διαλέξεων απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα τεκμηρίωσης και άλλους φορείς, σε φοιτητές και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί και να προσεγγίσει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και των στόχων του ΟΗΕ.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή. Θα σταλεί πρόσκληση σε όσους εγγραφούν με τον σύνδεσμο παρακολούθησης της εκδήλωσης.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ΔΙ.Ο.ΒΙ. και να ακολουθήσετε στο Facebook: ΔΙΟΒΙ.