Λειτουργία του κεντρικού κτιρίου του ΟΠΑ από την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η πρόσβαση στο συγκρότημα του Κεντρικού Κτηρίου του ΟΠΑ δεν θα είναι δυνατή από την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024, λόγω φοιτητικών κινητοποιήσεων. 

Όλες οι επιστροφές δανεισμένων βιβλίων με ημερομηνία επιστροφής εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος θα γίνουν έπειτα από τη λήξη των φοιτητικών κινητοποιήσεων.