Εθνική και Διεθνής δράση του ΣΕΑΒ στο πεδίο της Ανοιχτής Πρόσβασης: παρακολούθηση, συμμετοχή και συνδιαμόρφωση

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) εκπροσώπησε, κατόπιν πρόσκλησης, την Ελλάδα στο πρόσφατο 14th Berlin Open Access Conference, 3-4 Δεκεμβρίου 2019. Στο κλειστό αυτό συνέδριο, εκπρόσωποι από 37 χώρες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ασιατικών χωρών, αντάλλαξαν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους για τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, διαπίστωσαν τις προκλήσεις που δημιουργούν οι πρόσφατες αποφάσεις των χρηματοδοτικών φορέων του Science Europe με την πρωτοβουλία του Plan S και άσκησαν πιέσεις σε εκπροσώπους των μεγάλων εκδοτικών οίκων για πιο τολμηρές αλλαγές στο οικοδόμημα της επιστημονικής επικοινώνησης.

Η συμμετοχή αυτή έρχεται ως επιστέγασμα των συντεταγμένων κινήσεων που κάνει ο ΣΕΑΒ για την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης στα ελληνικά Πανεπιστήμια που είναι ο κορμός της ερευνητικής παραγωγής στην Ελλάδα μέσα από υπεύθυνες προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές βασίζονται σε ένα πυρήνα γνώσης που έχει αποκτήσει μέσω της ενεργής συμμετοχής σε διεθνή σχήματα, όπως το φόρουμ των "Μεγάλων Διαπραγματεύσεων" (Big Deals) της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), η Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών Νοτίου Ευρώπης (SELL) και η Επιτροπή της Καινοτόμου Επιστημονικής Επικοινώνησης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (LIBER).

Παράλληλα, ο ΣΕΑΒ παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για τη διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων στο πρόσφατο Συμπόσιο Ανοικτής Επιστήμης, 29-30 Νοεμβρίου 2018, στην Αθήνα και μαζί με κομβικούς εταίρους αναζήτησε κοινό έδαφος δράσης. Η συνεργασία του ΣΕΑΒ με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το οποίο διοργάνωσε το Συμπόσιο, έχει ως άμεσο στόχο τη λειτουργία του Ελληνικού Γραφείου Ανοιχτής Πρόσβασης, τη δημιουργία και λειτουργία γραφείων αρωγής και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την Ανοιχτή Πρόσβαση και την Ανοιχτή Επιστήμη στις κατά τόπους κοινότητες.

Στο προσεχές διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τις επωφελείς υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης που εξασφάλισε μέσω των διαπραγματεύσεων της Μόνιμης Επιτροπής Ηλεκτρονικών Πηγών. Οι υπηρεσίες αυτές σηματοδοτούν την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Συνδέσμου, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί σε κοινές δηλώσεις της Κοινοπραξίας Βιβλιοθηκών Νοτίου Ευρώπης (SELL Statement) και στη Διακήρυξη για την Ανοιχτή Πρόσβαση στην Ελλάδα, η οποία έχει την έγκριση του Υπουργού Παιδείας.