Εθελοντική δράση για τη διαχείριση των δωρεών προς και από τη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ