Ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για την ανοικτή έρευνα και την αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για την ανοικτή έρευνα και την αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, 18.05.2023, στις 16.00

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή διαδικτυακού σεμιναρίου με τίτλο "What can open research values bring to research assessment reform?".

Το σεμινάριο εστιάζει στο πώς η ανοικτή έρευνα μπορεί να συμβάλλει σε μια πιο υπεύθυνη αποτίμηση της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθεί η αποτίμηση της έρευνας

και πώς αυτή πραγματοποιείται δέκα (10) χρόνια μετά τη Διακήρυξη για την Αποτίμηση της Έρευνας του San Francisco (Declaration on Research Assessment, DORA) και πώς οι πρακτικές της ανοικτής έρευνας μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 18 Μαΐου, 16.00-17.30, από την εκδοτική πλατφόρμα ανοιχτής έρευνας F1000.

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν κατόπιν εγγραφής στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΕΔΩ