Έναρξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων βιβλιοθήκης για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος στις 15.3.2023