Εκπαιδευτικά σεμινάρια για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές

 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές

«Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»

05.05.2023, 10.30-12.00 διαδικτυακά