Διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας διαδανεισμού από 15.7.2019 έως 25.8.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δε θα ικανοποιεί αιτήματα διαδανεισμού βιβλίων από 15.7.2019 έως 25.8.2019. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία διαδανεισμού στο ΟΠΑ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.