Διακοπή λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Βιβλιοθήκης | 11.10.2022

Διακοπή λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Βιβλιοθήκης

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 11.10.2022 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της βιβλιοθήκης κατά τις ώρες 16.30-21.00 προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης του συστήματος.

Όλοι οι δανεισμοί  βιβλίων καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης θα πραγματοποιούνται στο γραφείο δανεισμού από υπάλληλο της βιβλιοθήκης.