06/12/2010: Διαγωνισμός από τον Οργανισμό European Information Association.

Διαγωνισμός από τον Οργανισμό European Information Association για τη συγγραφή εργασίας με θέμα την ευρωπαϊκή πληροφόρηση.

 Προθεσμία υποβολής, 31 Ιανουαρίου 2011. 

 Για περισσότερες πληροφορίες:

 http://www.eia.org.uk/