04/10/2010: 30 Σεπτεμβρίου 2010, Προκήρυξη Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διοικητικούς υπαλλήλους στον τομέα της έρευνας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 4/11/2010.

30 Σεπτεμβρίου 2010, Προκήρυξη Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διοικητικούς υπαλλήλους στον τομέα της έρευνας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 4/11/2010.

Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει προσόντων και εξετάσεων με σκοπό την κατάρτιση πινάκων επιτυχόντων για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων έρευνας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC). Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα C 265 A της 30ής Σεπτεμβρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://eu-careers.eu/