04/10/2010: 24 Σεπτεμβρίου 2010, Δημόσια διαβούλευση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας μέχρι τις 30/11/2010.

24 Σεπτεμβρίου 2010, Δημόσια διαβούλευση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας μέχρι τις 30/11/2010.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσιες διαβουλεύσεις για την εκπαίδευση-κατάρτιση, για τη νεολαία και για τη διεθνή συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ενόψει των νέων προγραμμάτων που θα ξεκινήσουν το 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες :

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_el.html