Συγγράμματα

Περιγραφή συλλογής
Τα πανεπιστημιακά συγγράμματα αποτελούν τα βασικά εγχειρίδια των συναφών με το αντικείμενο και τους στόχους του Πανεπιστημίου επιστημών στην ελληνική κυρίως γλώσσα. Η συλλογή ανανεώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος μέσω παραγγελιών στον Εύδοξο, ώστε να ανταποκρίνεται στους προτεινόμενους τίτλους των διδακτικών συγγραμμάτων κάθε Τμήματος του ΟΠΑ.

Σήμανση και διάθεση συλλογής
Τα συγγράμματα διατίθενται σε ικανό αριθμό αντιτύπων ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Όλα τα αντίτυπα των συγγραμμάτων φέρουν στη ράχη αυτοκόλλητη βούλα κίτρινου χρώματος και ανήκουν σε τρία είδη υλικού ως προς το δανεισμό:

  • Χρήση εντός της Βιβλιοθήκης: τα αντίτυπα δε δανείζονται αλλά χρησιμοποιούνται επί τόπου και φέρουν μόνο κίτρινη βούλα.
  • Σύντομος δανεισμός: τα αντίτυπα αυτά δανείζονται για τρεις ημέρες, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και φέρουν τη σήμανση "κρατημένα" με κίτρινο χρώμα.
  • Διευρυμένος δανεισμός: τα αντίτυπα αυτά δανείζονται στην κατηγορία παλαιών φοιτητών και όσων φοιτητών δε δικαιούνται συγγράμματα από τον Εύδοξο για ένα μήνα με δυνατότητα ανανέωσης ένα μήνα ακόμα και φέρουν τη σήμανση "1 μήνας" με κίτρινο χρώμα.

Χωριστά από τη συλλογή των Συγγραμμάτων, στον ίδιο χώρο, τηρείται και συλλογή με σημειώσεις των καθηγητών (σε σπιράλ) για τα μαθήματα που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο. Είναι τοποθετημένες με αλφαβητική σειρά διδάσκοντος και δε δανείζονται, είναι μόνο για επιτόπια χρήση.

Τοποθέτηση συλλογής
Αναγνωστήριο, 1ος όροφος

Βιβλιογραφικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης (Web-OPAC) → AUEBLIB Textbooks