Κέντρο Τεκμηρίωσης των Εκδόσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Με πρωτοβουλία και χορηγία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ιδρύθηκε, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Το Κέντρο Τεκμηρίωσης των Εκδόσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, στον οποίο συμμετέχουν ως μέλη 144 χώρες απο όλο τον κόσμο, είναι ο μοναδικός διακυβερνητικός οργανισμός που ασχολείται με την τουριστική πολιτική και με συναφή θέματα. Η αποστολή του Οργανισμού είναι να προωθήσει και να διαμορφώσει τον τουρισμό ως μέσο:

 

  • για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης, των πολιτιστικών θεσμών και της ανθρώπινης επικοινωνίας
  • την κατανόηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη διεύρυνση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών

 

Ο ΣΕΤΕ εκπροσωπεί ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται άμεσα κα έμμεσα σε ολόκληρο το φάσμα της τουριστικής οικονομίας. Σκοπός του ΣΕΤΕ είναι η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη και η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού. 

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης των Εκδόσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, που ιδρύθηκε στη Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου.

Η συλλογή αποτελείται απο μονογραφίες και εμπλουτίζεται σταδιακά με τις νέες εκδόσεις και είναι δανειστική, η δε επεξεργασία της γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κέντρο τεκμηρίωσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού,  επικοινωνήστε με την κ. Βίκυ Καλλιαμπάκου (τηλ: 210/8203265).

 

Κέντρο Τεκμηρίωσης Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιβλιοθήκη
Κεντρικό Kτίριο 
Πατησίων 76
104 34 Αθήνα