Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

OECD iLibrary

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο όλων των έντυπων εκδόσεων του Οργανισμού από το 1998 έως και σήμερα. Η πρόσβαση επιτρέπεται άμεσα μέσω Internet μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΟΠΑ και σε όσους συνδέονται στο Internet μέσω του server Ερμής του Πανεπιστημίου. Για την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των αρχείων της βάσης είναι απαραίτητο να έχει προηγουμένως εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader.

 

OECD Official Website

Η επίσημη ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ περιέχει πληροφορίες για όλα τα θέματα που πραγματεύεται ο Οργανισμός.

ΟNLINE Book Shop

Παρέχεται ενημέρωση για τις νέες εκδόσεις σε όλα τα θέματα που πραγματεύεται ο Οργανισμός, για προγραμματισμένα συνέδρια, νέα και ανακοινώσεις, καθώς και πλήρες κείμενο σε επιλεγμένες εκδόσεις του ΟΟΣΑ.

OECDdirect

Η δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία αφύπνισης του ΟΟΣΑ ενημερώνει για τις νέες εκδόσεις του Οργανισμού με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων, κατόπιν αιτήσεως τους και προσδιορισμού του ερευνητικού τους προφίλ.