Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών

Το 2012 η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με οικονομικές βιβλιοθήκες άλλων πανεπιστημίων, τραπεζικών ιδρυμάτων, ερευνητικών και κυβερνητικών φορέων δημιούργησαν το δίκτυο συνεργασίας με την επωνυμία “ΔΙ.Ο.ΒΙ. - Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών".

Αποστολή του Δικτύου είναι η συνεργασία των βιβλιοθηκών-μελών για την ανταλλαγή υπηρεσιών και πόρων σχετικών με συλλογές οικονομικού περιεχομένου, με απώτερο στόχο την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της κοινότητας των χρηστών τους.

 

Μέλη του Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών:

  • Alpha Bank
  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
  • Ελληνική Στατιστική Αρχή
  • Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  • Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
  • Τράπεζα της Ελλάδος
  • Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
  • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Πληροφορίες

URL: http://diovi.lib.unipi.gr/
E-mail: diovi.libraries@gmail.com
Facebook: ΔΙΟΒΙ
Twitter: @diovi_helin
Φυλλάδιο ΔΙΟΒΙ