Άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες

Πρόσβαση από άτομα με κινητικά προβλήματα

 

Το Αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμο από άτομα που κινούνται με αμαξίδιο ή αντιμετωπίζουν άλλα κινητικά προβλήματα. Στη σκάλα του κεντρικού κτιρίου που οδηγεί στην είσοδο του Αναγνωστηρίου στον 1ο όροφο, έχει τοποθετηθεί ηλεκτρικό αναβατόριο γι αυτό το σκοπό. Συστήνεται η πρόσβαση στο χώρο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου από την είσοδο Αντωνιάδου ή από την είσοδο Δεριγνύ.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα πρόσβασης στα βιβλιοστάσια, στα φωτοτυπικά μηχανήματα και τον άλλο εξοπλισμό, παρακαλούμε με την είσοδό σας στο Αναγνωστήριο να απευθύνεστε στο προσωπικό της βιβλιοθήκης προκειμένου να λάβετε βοήθεια. Σας συστήνουμε να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά για την άφιξή σας σε περίπτωση που χρειάζεστε πληροφόρηση που απαιτεί χρόνο αναζήτησης, προκειμένου να εξυπηρετηθείτε χωρίς αναμονή.


Γραφείο Ψηφιακής Προσβασιμότητας για φοιτητές με εντυποαναπηρία

 

Η ισότιμη πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρίες (ορατών και μη ορατών) στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι μέλημα κάθε ακαδημαϊκού ιδρύματος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την προσαρμογή του περιβάλλοντος εκπαίδευσης, την αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών και την παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης της πρόσβασης στους χώρους και στη γνώση.

Στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ λειτουργεί Γραφείο Ψηφιακής Προσβασιμότητας που παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στους εντυποανάπηρους φοιτητές. Ένας υπάλληλος της Βιβλιοθήκης βρίσκεται στη διάθεσή σας για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές.

Εντυποαναπηρία και AMELib

Η εντυποαναπηρία ως όρος αναφέρεται στο αρ.2 του Ν.4672/2020 «κάθε άτομο με προβλήματα όρασης, που δεν επιδέχονται βελτίωση, ώστε το άτομο να αποκτήσει οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με εκείνη ατόμου χωρίς τέτοια αναπηρία, και το οποίο για τον λόγο αυτόν δεν μπορεί να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια, όπως ένα άτομο χωρίς τέτοιο πρόβλημα, γγ) ένα άτομο που έχει αντιληπτική ή αναγνωστική αναπηρία και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια, όπως ένα άτομο χωρίς τέτοια αναπηρία, δδ) ένα άτομο που δεν είναι σε θέση, λόγω σωματικής ανικανότητας, να κρατήσει στα χέρια του ή να χειρισθεί βιβλίο ή να εστιάσει ή να μετακινήσει το βλέμμα του, σε βαθμό που κανονικά θα ήταν ικανοποιητικός για να μπορεί να διαβάζει».

Ο Συνδέσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), του οποίου είναι μέλη οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες όλων των ΑΕΙ της χώρας, έχει δημιουργήσει και υποστηρίζει την πολυτροπική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη AMELib, προσβάσιμη από άτομα με εντυποαναπηρία. Η AMELib τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σταθερά και σε αριθμό προσβάσιμων τίτλων βιβλίων και σε αριθμό επωφελούμενων χρηστών, κυρίως φοιτητών. Η συλλογή της σήμερα ξεπερνάει τους 2.300 τίτλους και τους 5.500 διαφορετικούς προσβάσιμους μορφότυπους (αρχεία κειμένου σε μορφή pdf, word, daisy, ePub και αρχεία ήχου).

Το ΟΠΑ συμμετέχει στην AMELib και υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των φοιτητών του με εντυποαναπηρία. Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται αυθεντικοποίηση χρήστη και είναι απαραίτητη η χρήση κωδικού και συνθηματικού. Εάν είστε φοιτητής του ΟΠΑ με πιστοποιημένη εντυποαναπηρία, παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση για να σας στείλουμε τον κωδικό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πριν συμπληρώσετε την αίτηση, είναι απαραίτητο να έχετε καταθέσει στη γραμματεία σας τη διαγνωστική σας έκθεση από έγκυρο δημόσιο φορέα. Σε περίπτωση που δεν την έχετε καταθέσει, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε.

Προσβάσιμα συγγράμματα

Η προσβασιμότητα σε συγγράμματα, βιβλία, κείμενα, ακαδημαϊκές σημειώσεις κτλ., για όλες τις μορφές εντυποααναπηρίας αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ σημαντική. Η Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει τη μετατροπή των έντυπων ακαδημαϊκών συγγραμμάτων σε προσβάσιμα ψηφιακά μορφότυπα για λογαριασμό των φοιτητών με πιστοποιημένη εντυποαναπηρία. Διαθέτει επίσης λογισμικά και εξοπλισμό που διευκολύνουν την ανάγνωση αλλά και τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι σημειώσεις και οι διαφάνειες που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες, ώστε να απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων και των εντυποαναπήρων. Οι κυριότερες εφαρμογές γραφείου διαθέτουν λειτουργικότητες που αυξάνουν την προσβασιμότητα των εγγράφων. Επίσης, στην AMElib έχουν αναρτηθεί οδηγοί για τη δημιουργία προσβάσιμων μορφότυπων, αλλά και οδηγίες στη χρήση των εργαλείων προσβασιμότητας.

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Ψηφιακής Προσβασιμότητας ΟΠΑ
Ζωή Σωτηρίου
e-mail: zoesot@aueb.gr
Τηλέφωνο: 210 8203492