Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπων Ξενόγλωσσων Περιοδικών

Τίτλος Ηλεκτρονική Πρόσβαση Θέμα
Games and Economic Behavior Μαθηματικά
Geneva Papers of Risk and Insurance Ασφάλιση
Global Governance Πολιτικές επιστήμες
Government and Opposition Πολιτικές επιστήμες
Group Decision and Negotiation Διοίκηση