• Ελληνικά
  • English
  •  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚ. ΕΤΩΝ 2022-2023 και 2023-2024»
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακ.ετών 2022-2023 και 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004518 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης ανά τμήμα οι οποίες εκδώσαν τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Καλοκαιρινής Περιόδου Ακ. Έτους 2023 – 2024 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των τμημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

1. Η αξιολόγηση έγινε με βάση τα περασμένα μαθήματα και τον Μ.Ο μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση για πρακτική άσκηση, δηλαδή την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2024.     
2. Η σειρά κατάταξης των επιτυχόντων δεν αποτελεί σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή, όσοι είστε στην κατάσταση «ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΜΕ ΕΣΠΑ» έχετε λάβει επιδότηση.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να κάνουν ένσταση και εφόσον συντρέχει λόγος ο οποίος επικαλείται τα κριτήρια αξιολόγησης, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τo ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ, να τo υπογράψουν ψηφιακά μέσω gov.gr και να τo αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης & Διασύνδεσης ΟΠΑ: internship@aueb.gr με κοινοποίηση (cc) τη Γραμματεία του Τμήματος τους.

Περίοδος Υποβολής Ενστάσεων:
από 15/04/2024 μέχρι και 22/04/2024 στις 13:00

Στην περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/φοιτήτρια επιθυμεί να ακυρώσει την αίτηση του, παρακαλούμε όπως συμπληρώσει και υπογράψει ψηφιακά μέσω gov.gr την αίτηση ακύρωσης και να την αποστείλει στο internship@aueb.gr

PDF icon ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024
Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 


Tο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακ.ετών 2022-2023 και 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004518 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»