ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

Στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακ. ετών 2022-23 και 2023-2024» στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 6004518 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για την Καλοκαιρινή Περίοδο Ακ. Έτους 2023 – 2024, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

Από Παρασκευή 29/03/2024 έως και Δευτέρα 08/04/2024 στις 13:00

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες να λάβουν υπ’ όψιν τα παρακάτω :

 1. Να ενημερωθούν για τις «Προϋποθέσεις και όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα» καθώς και από την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» για γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα.
 2. Στον αριθμό των απαιτούμενων περασμένων μαθημάτων υπολογίζονται μόνο όσα μαθήματα έχετε περάσει μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο, δηλαδή την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2024.
 3. Την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο υπάρχει δυνατότητα μόνο για τρίμηνη πρακτική άσκηση πλήρους απασχόλησης, καθώς υπάρχει περιορισμός ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης έως 31/10/2024.
 4. Να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση.
 5. Να δηλώσουν το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» στη Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2023 – 2024.
 6. Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν Βιογραφικό Σημείωμα ή θέλουν να βελτιώσουν το ήδη υπάρχων, μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο προετοιμασίας (δείτε στο τέλος της ανακοίνωσης).Το Βιογραφικό Σημείωμα μπορεί να καταχωρηθεί στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ και μετά την περίοδο των αιτήσεων.
 7. Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για την Καλοκαιρινή Περίοδο Ακ. Έτους 2023-2024 ανά τμήμα είναι: 

  Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας δεν συμμετέχει στην καλοκαιρινή πρακτική άσκηση βάσει του Κανονισμού του.
   
 8. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τους όρους συμμετοχής που έχει θέσει κάθε Τμήμα.

  Μετά τη λήξη της περιόδου των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης του εκάστοτε Τμήματος. Ακολουθεί περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών και στη συνέχεια αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα. Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις στον κεντρικό ιστότοπο πρακτικής άσκησης ΟΠΑ για την περίοδο των ενστάσεων. Έως ότου αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα οι αιτήσεις των φοιτητών/τριων θα είναι σε κατάσταση αναμονής (pending). Τα αποτελέσματα (προσωρινά και οριστικά) ανακοινώνονται στον ιστότοπο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ και στους επιμέρους ιστότοπους των Τμημάτων.
  Έπειτα οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά αποδεκτές στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν ενημέρωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αξιολόγηση της αίτησής τους (αποδοχή ή απόρριψη).
  Οι επιλαχόντες με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, έχουν εναλλακτικά δυνατότητα συμμετοχής μέσω του Ιδιωτικού Αυτοχρηματοδοτούμενου Προγράμματος (η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία). Θα σας γνωστοποιηθεί από το γραφείο μας λίστα με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης και στις δύο περιπτώσεις.

 9. Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης ορίζεται από τέλη Ιουνίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα οριστούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
 10. Οι φοιτητές που έχουν έρθει σε επαφή με εταιρεία της επιλογής τους, στην οποία επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, χρειάζεται να ενημερώσουν το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, αφού γίνει αποδεκτή η αίτησή τους. Η διαδικασία συμμετοχής των επιχειρήσεων περιγράφεται εδώ.

   

 Για επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να δείτε εδώ.


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ΟΠΑ διοργανώνει σεμινάριο προετοιμασίας για τους προπτυχιακούς φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για τη Καλοκαιρινή Περίοδο Ακ. Έτους 2023 - 2024.

 Ημερομηνία

 Τετάρτη 3 Απριλίου 2024

 Τόπος

 Διαδικτυακά (θα σταλεί link)

 Ώρες

 11.00 – 14.00

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το σεμινάριο γίνονται ηλεκτρονικά έως και Τρίτη 02/04/2024 στις 14.00 ώστε μετά να αποσταλούν σχετικές οδηγίες στους συμμετέχοντες.
 
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική, αλλά κρίνεται αναγκαία η παρακολούθησή του.

Σημείωση: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο είναι απαραίτητο να έχουν εκτυπωμένο το προσωπικό τους βιογραφικό σημείωμα για να μπορούν να κάνουν τυχόν αλλαγές.