Το Columbia University των ΗΠΑ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διερευνούν δυνατότητες συνεργασίας

Το Columbia University των ΗΠΑ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διερευνούν δυνατότητες συνεργασίας

Ο καθηγητής Alexander Cooley, Vice Provost for Academic Centers and Libraries στο Columbia University των ΗΠΑ, επισκέφθηκε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συναντήθηκε με τον Αντιπρύτανη Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, καθηγητή B. Παπαδάκη, τον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών καθηγητή κ. Θ. Μούτο και τους καθηγητές της Σχολής κ.κ. Π. Χατζηπαναγιώτου, Γ. Οικονομίδη και Σ. Μπλαβούκο. Αφορμή της συνάντησης αποτέλεσε η ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης στην Αθήνα.

Συζητήθηκαν τομείς κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από θέματα γεωπολιτικής, μετανάστευσης και διεθνών κυρώσεων (sanctions). Ο ερχομός του Columbia Global Center στην Αθήνα δημιουργεί σημαντικές προοπτικές, ερευνητικών και διδακτικών συνεργασιών καθώς και από κοινού διοργάνωσης διαδικτυακών ομιλιών καθώς και στρογγυλών τραπεζιών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος των δύο Ιδρυμάτων.