Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ στην Πρυτανεία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Πρυτανεία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) δέχεται αιτήσεις από φοιτητές/τριες και προσφάτως αποφοιτήσαντες για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Το ΑΠΚΥ είναι δημόσιο πανεπιστήμιο, εξειδικευμένο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η Πρυτανεία έχει αρμοδιότητες σε τέσσερις βασικούς τομείς: Διεθνοποίηση, Στρατηγική, Επικοινωνία, Διασφάλιση Ποιότητας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 8 Μαΐου 2024

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο επισυναπτόμενο αρχείο.