• Ελληνικά
  • English

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2024 - 2025 & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για σπουδές για το ακαδ. έτος 2024-2025, ότι θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση του γραφείου Erasmus του ΟΠΑ την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 13:00 μμ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aae7ca8c61d1440148290604ce2101c1a%40thread.tacv2/1708615237996?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%22211f4b60-b30c-455c-b462-9eff512ddb1f%22%7d

Στην παρουσίαση θα δοθούν γενικές πληροφορίες τόσο για τις σπουδές στο εξωτερικό όσο και για τις προϋποθέσεις λήψης της υποτροφίας Erasmus+.

Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η δυνατότητα πρακτικής άσκησης Erasmus+ στο εξωτερικό καθώς και οι λεπτομέρειες της προκήρυξης που έχει δημοσιευθεί.

Στη συνάντηση θα παρουσιάσουν : Η υπεύθυνη του Προγράμματος, κ. Κλεοπάτρα Ντέλιου και ο υπεύθυνος OLS & Beneficiary Module του προγράμματος, κ. Κώστας Βίτσιος.

 

Από το γραφείο Erasmus,

 

Δρ. Κλεοπάτρα Ντέλιου