ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ OLA PLATFORM ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Προκειμένου να φτιάξετε το Online Learning Agreement θα πρέπει να συνδεθείτε στο site https://www.learning-agreement.eu/ με το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ σας e-mail (@aueb.gr).

Ακολουθείτε τις οδηγίες που βρίσκονται στο pdf που εμφανίζεται στο τέλος του μηνύματος με τίτλο "Αναλυτικός Οδηγός OLA για φοιτητές".

Οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε είναι:

  1. Το ονοματεπώνυμο και το email του Ακαδημαϊκού σας Υπευθύνου στο ΟΠΑ (Καθηγητή του τμήματός σας που θα το υπογράψει για σας)
  2. Το ονοματεπώνυμο και το email του Υπευθύνου στο Γραφείο Erasmus (Sending Administrative Contact Person). Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Dr. Deliou Cleopatra με email: erasmusmobility@aueb.gr 
  3. Το ονοματεπώνυμο και το email του ατόμου που θα υπογράψει το OLA σας στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (Receiving Responsible Person). Το όνομα το μαθαίνετε κατόπιν επικοινωνίας με το εκεί πανεπιστήμιο οπότε πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε σε επαφή για να μάθετε ποιος υπογράφει από την πλευρά του Πανεπιστημίου Υποδοχής.
  4. Αν απαιτείται, δηλώνετε το  ονοματεπώνυμο και το email του Υπευθύνου στο Γραφείο Erasmus του εξωτερικού (Receiving Administrative Contact Person)