ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ERASMUS 27.1Ο.23

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο Erasmus θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 27.10.23.

 

Εκ μέρους του γραφείου Erasmus,

Δρ. Κλεοπάτρα Ντέλιου