Ανακοίνωση προς το διδακτικό προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για διδασκαλία στο πλαίσιο του Προγράμματος Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (Erasmus+ International Credit Mobility Program)

Έπειτα από διευκρίνηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Erasmus+, δικαίωμα συμμετοχής (μετακίνησης) στο Πρόγραμμα έχει οποιοδήποτε μέλος προσωπικού έχει ενεργή σχέση εργασίας με το Ίδρυμα Αποστολής.

Το παραπάνω ισχύει για μετακινήσεις που ολοκληρώνονται ενόσω η σύμβαση εργασίας είναι ενεργή.

Σε αυτό το πλαίσιο οι αιτήσεις για διδασκαλία στο πλαίσιο της διεθνούς κινητικότητας παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα 10/04/2023.

Μπορείτε να βρείτε τη σχετική ανακοίνωση παρακάτω:

https://www.aueb.gr/el/erasmus/international/news/anakoinosi-pros-didaktiko-prosopiko-toy-oikonomikoy-panepistimioy-0

 

Αθήνα, 17/03/2023

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΟΠΑ