Εποπτεία Δράσεων Μονάδας

 

1. Οι δράσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης εποπτεύονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης.
2.
Οι δράσεις του Γραφείου Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών/τριών και Κινητικότητας, όσον αφορά τα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος, εποπτεύονται από τον Αντιπρύτανη Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
3.
Οι δράσεις του Γραφείου Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών/τριών και Κινητικότητας, όσον αφορά την κινητικότητα φοιτητών/τριών και προσωπικού, εποπτεύονται από τον Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο Κινητικότητας Erasmus του Ιδρύματος.