Χρήση μάσκας στους χώρους του Πανεπιστημίου

Χρήση μάσκας στους χώρους του Πανεπιστημίου

 

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα σε όλους τους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς) του Πανεπιστημίου.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση, συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας:

α) σε όλους τους χώρους όπου διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία,

β) σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του πανεπιστημίου και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, όπου παρατηρείται συνωστισμός.

 

Από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ID: 
3168

Τελευταία ενημέρωση: 07-01-2022