Συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Hebei University of Economics and Business

Συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
με το Hebei University of Economics and Business

 

Σήμερα, Παρασκευή 7 Μαΐου 2021, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Hebei University of Economics and Business (HUEB), με στόχο την καθιέρωση της συνεργασίας για την προώθηση της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας.

Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Πρόεδρος του HUEB, Professor Dr. Bing Liu και ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης.

Τα δύο Πανεπιστήμια θα προωθήσουν ενεργά την ανάπτυξη ελληνο-κινέζικων συνεργατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσω της ανταλλαγής επισκέψεων διδακτικού προσωπικού και φοιτητών, για τη βελτίωση της ανάπτυξης της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και την προώθηση της εκπαιδευτικής ποιότητας.

Ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Aνάπτυξης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης, δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνοποίησής μας και της καθιέρωσης μακροχρόνιων σχέσεων με διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε κοινά επιστημονικά πεδία ενδιαφέροντος. Με το Hebei University of Economics and Business συμφωνήσαμε-στη βάση του αμοιβαίου οφέλους-να προωθήσουμε ενεργά, ως πρώτο στάδιο, την ανάπτυξη των ελληνο-κινέζικων συνεργατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ανταλλαγή διδασκόντων και φοιτητών για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής ποιότητας και της καλλιέργειας διεθνούς εμπειρίας. Σε δεύτερο στάδιο, θα συναποφασίσουμε περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης με σκοπό την διεύρυνση της ακαδημαϊκής έρευνας και την μεταφορά της τεχνολογικής γνώσης».

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Mr. Wang Qiang, the chargéd'affaires of the Chinese Embassy in Greece, Mr. Tian Lei, Cultural Attaché in the Chinese Embassy in Greece, Professor Dr. Bing Liu, President of HUEB, Professor Dr. Zhiqiang He, Vice President of HUEB, Professor Liwei Shang, Director of Office of Foreign Affairs of HUEB, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης, Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ.

ID: 
2948

Τελευταία ενημέρωση: 07-05-2021