Συμμετοχή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε ερευνητικό έργο για την ενθάρρυνση ενεργειακά αποδοτικών συμπεριφορών με χρήση Συμπεριφορικής Επιστήμης

                       

Συμμετοχή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε ερευνητικό έργο για την ενθάρρυνση ενεργειακά αποδοτικών συμπεριφορών με χρήση Συμπεριφορικής Επιστήμης

 

Ερευνητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) θα συμμετάσχουν στο ερευνητικό έργο NUDGE (“Nudging consumers towards energy efficiency through Behavioral Science”) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει φιλόδοξους στόχους για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με στόχο την εξάλειψη των εκπομπών CO2 έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές επενδύσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών (π.χ. έξυπνοι μετρητές) που δίνουν στους καταναλωτές  τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο η δραστική μείωση της κατανάλωσης προϋποθέτει και θεμελιώδεις αλλαγές στη συμπεριφορά του καταναλωτή, από τον τρόπο χρήσης ηλεκτρικών συσκευών και τις καθημερινές συνήθειές του έως την γενικότερη προσέγγιση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

 

Το έργο NUDGE  θα χρησιμοποιήσει αρχές και τεχνικές από την Συμπεριφορική Επιστήμη (Behavioral science) και τη Γνωστική Ψυχολογία (Cognitive Psychology) για να κατανοήσει τους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά του πολίτη. Η βάση των τεχνικών αυτών είναι η μέθοδος των στοχευμένων ωθήσεων (Nudges) του R. Thaler που έλαβε το βραβείο Nobel στις Οικονομικές Επιστήμες το 2017. Ακολούθως, το έργο θα χρησιμοποιήσει μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης για να προβλέψει τον τύπο και τη φύση των ωθήσεων που είναι κατάλληλες για διαφορετικά προφίλ καταναλωτών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην κατανάλωσή τους.

 

Δοκιμές και αξιολογήσεις αυτών των τεχνικών θα διεξαχθούν σε πέντε χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Γερμανία, Πορτογαλία και Κροατία) και σε διαφορετικούς τύπους καταναλωτών (π.χ. νοικοκυριά, ενεργειακές κοινότητες, σχολεία), ανοίγοντας το δρόμο για το σχεδιασμό πολιτικών και τη διατύπωση συστάσεων προσαρμοσμένων στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες κάθε χώρας.

 

Το επιστημονικό έργο του ΟΠΑ θα επιτελεστεί στο Εργαστήριο Πολυμέσων και Κινητών Επικοινωνιών (Mobile Multimedia Laboratory) του τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιορδάνη Κουτσόπουλο. Το έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2020, είναι τριετούς διάρκειας και συμμετέχουν σε αυτό 10 φορείς από 7 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ieecp.org/project/nudge/

 

 

ID: 
2542

Τελευταία ενημέρωση: 14-10-2020