Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αντιπροσωπεία 16 κορυφαίων Αμερικανικών Πανεπιστημίων

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
αντιπροσωπεία 16 κορυφαίων Αμερικανικών Πανεπιστημίων

 

Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου εκπρόσωποι 16 κορυφαίων Αμερικανικών Πανεπιστημίων επισκέφθηκαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος International Academic Partnership Program, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ΟΠΑ επισκέφθηκαν εκπρόσωποι από τα ακόλουθα ιδρύματα:

 • Yale University
 • Johns Hopkins University
 • Columbia University
 • USC, Viterbi School of Engineering
 • Carnegie Mellon University
 • University of Illinois at Urbana Champaign
 • William & Mary
 • Indiana University
 • California Polytechnic University
 • Ohio Northern University
 • University of Cincinnati
 • University of Kentucky
 • Widener University
 • University of South Alabama
 • York College of Pennsylvania
 • Joliet Junior College

 

Τους εκπροσώπους των αμερικανικών πανεπιστημίων υποδέχθηκαν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής κ. Δημήτρης Μπουραντώνης, και ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Καθηγητής κ. Βασίλης Παπαδάκης, οι οποίοι παρουσίασαν το έργο του Πανεπιστημίου εστιάζοντας στον  στρατηγικό στόχο της διεθνοποίησης και στις δράσεις για την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών και στην ενίσχυση των διεθνών εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών του Ιδρύματος με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού.

Εκ μέρους της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ο κ. Shawn Reynolds, εκπρόσωπος του Indiana University αναφέρθηκε στους στόχους της επίσκεψης των εκπροσώπων των Αμερικανικών Πανεπιστημίων και στην προοπτική συνεργασιών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η Καθηγήτρια κ. Κατερίνα Πραματάρη, επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ, παρουσίασε το έργο του Κέντρου, που έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη επιχειρηματικών ομάδων κατά τα πρώιμα στάδια ανάπτυξής τους και τη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την αγορά μέσω των προγραμμάτων ανοικτής καινοτομίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι 16 εκπρόσωποι των αμερικανικών ιδρυμάτων συζήτησαν με μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΟΠΑ για πιθανές συνεργασίες με το Ίδρυμα, σε ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, όπως κοινά προγράμματα σπουδών, τη δημιουργία θερινών σχολείων, ερευνητικές συνεργασίες, επισκέψεις ξένων φοιτητών στην Αθήνα κ.α.

Κατά τη λήξη της εκδήλωσης ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής κ. Δημήτρης Μπουραντώνης τόνισε «Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε εκπροσώπους 16 κορυφαίων Αμερικανικών Πανεπιστημίων, στο πλαίσιο του προγράμματος International Academic Partnership Program, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διοίκηση, οι κοσμήτορες των σχολών και οι πρόεδροι των τμημάτων του ΟΠΑ, μετά από την παρουσίαση του Πανεπιστημίου, συζήτησαν πιθανές συνεργασίες σε ένα ευρύ πεδίο ποικίλων δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν και τις δύο πλευρές. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το υψηλό ενδιαφέρον που έδειξαν οι εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων. Οι συνεργασίες αυτές διανοίγουν τους ορίζοντες στην έρευνα και την εκπαίδευση προς όφελος των φοιτητριών και φοιτητών μας, των καθηγητών, αλλά και των αποφοίτων μας. Ο στρατηγικός στόχος της διεθνοποίησης του ΟΠΑ που έχουμε θέσει από την αρχή, συνεχίζει να εκπληρώνεται μέσα από τέτοιες ποιοτικές συνεργασίες υψηλού επιπέδου».

 

Πληροφορίες: Νίκος Κυρέζης, 210 8203297, nkyrezis@aueb.gr, pr-office@aueb.gr

 

Φωτογραφίες:

Η αντιπροσωπεία 16 Αμερικανικών Πανεπιστημίων με τη Διοίκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Δημήτρης Μπουραντώνης

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Δημήτρης Μπουραντώνης και ο κ. Shawn Reynolds, εκπρόσωπος του Indiana University

Ο κ. Shawn Reynolds, εκπρόσωπος του Indiana University και ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Βασίλης Παπαδάκης

Συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των αμερικανικών πανεπιστημίων και των μελών διδακτικού προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ID: 
3669

Τελευταία ενημέρωση: 15-11-2022